Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Nam

Chi tiết tin

Quảng Nam: Huyện miền núi Nam Trà My chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp

Cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Nam, tại huyện miền núi Nam Trà My, công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp đang được các cấp ủy địa phương tập trung triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp thiết thực.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My Nguyễn Văn Cẩn, trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 45-CT/UB ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 12/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành các quyết định về thành lập Tiểu ban văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) và thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở xã (nhiệm kỳ 2020-2025).

Cùng với việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, triển khai đến các chi bộ cơ sở ở các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Thông qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy tại địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn quan tâm, chủ động chuẩn bị các bước và tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn cho biết thêm.

Còn theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My Nguyễn Tấn Thành, do đặc thù là huyện miền núi có địa hình chia cắt khó di chuyển lại xa trung tâm tỉnh lỵ Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam tới hơn 100 km, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định Huyện ủy nói chung và mỗi chi bộ, đảng bộ ở cơ sở thôn, buôn, cơ quan, đơn vị của huyện nói riêng phải chủ động tập trung triển khai quán triệt và tuyên truyền nội dung các chỉ đạo để công tác tổ chức đại hội đảng bộ từ cơ sở đến huyện thành công, tránh sai sót và thiếu nhất quán. Toàn huyện phải xem việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân huyện.

Đến nay, trên cơ sở quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) và thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở xã (nhiệm kỳ 2020-2025) của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My, phương châm và yêu cầu của Đảng bộ huyện đặt ra với đại hội đảng bộ các cấp lần này tại Nam Trà My đã được quán triệt sâu rộng đến từng tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Cụ thể, các chi bộ từ cơ quan, đơn vị cấp huyện đến cơ sở thôn, buôn được các cơ quan xây dựng Đảng của huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức hội nghị quán triệt và đưa vào sinh hoạt chi bộ để quán triệt đến từng đảng viên. Theo đó phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt lỷ luật kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực đã được các cấp ủy quán triệt sâu sắc trong nội bộ của mình.

Cùng với đó, một yêu cầu hàng đầu đặt ra với đại hội đảng bộ các cấp lần này cũng được từng cấp ủy tại Nam Trà My nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi là thông qua đại hội đảng các cấp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.Là địa phương có lợi thế về cây sâm Ngọc Linh, trong nhiệm kỳ qua
các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn huyện Nam Trà My trồng và làm giàu từ cây sâm Ngọc Linh 


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My cũng đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng trong tổ chức thảo luận, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn hiện Đại hội XIII của Đảng. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My Nguyễn Văn Cẩn, một trong các yêu cầu đặt ra là Báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là một nhiệm kỳ có những thành công lớn trên mọi mặt trận của Đảng, xã hội và đời sống người dân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My Nguyễn Văn Cẩn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy trên toàn địa bàn chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng quy định của Đảng, phải đảm bảo nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức; có uy tín và thật sự trong sạch; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ lần thứ XIX (2020-2025).

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp của huyện Nam Trà My tới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ấn định thời gian tiến hành đại hội, cụ thể là với đại hội cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là không quá 01 ngày, thời gian hoàn thành trong quý 4/2019. Với đại hội chi bộ cơ sở cũng không quá 01 ngày và đại hội đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày và bắt đầu từ tháng 4/2020 đến trước 30/6/2020 phải hoàn thành.

Riêng với Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, thời gian diễn ra không quá 03 ngày và hoàn thành trước 31/8/2020.

Huyện ủy Nam Trà My cũng đã thống nhất chọn Đảng bộ xã Trà Don để chỉ đạo Đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng; thời gian tổ chức Đại hội điểm này sẽ diễn ra vào đầu quý 1/2020./.

Tác giả: Đình Tăng

Nguồn tin: http://www.dangcongsan.vn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ NAM - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Nam - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập