Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Nam

Chi tiết tin

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2015 thành công tốt đẹp

Trong 03 ngày, từ 22 – 24/7/2020, tại Hội trường Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

        

Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền – TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách theo dõi huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Tổ công tác Tỉnh ủy theo dõi Đại hội huyện; đại biểu nguyên Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ qua các khóa của Đảng bộ huyện; Huyện ủy viên khóa XVIII đã nghỉ hưu, chuyển công tác và 248 đại biểu đại diện cho 1.776 đảng viên của 41 TCCS đảng của Đảng bộ huyện.

Trên cơ sở các nội dung trình tại Đại hội, đại biểu dự đã thảo luận, tán thành và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ vững khối đoàn kết, bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng; phát huy thế mạnh, giảm nghèo bền vững; quyết tâm xây dựng Nam Trà My ngày càng phát triển”.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2015 2020), Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My với quyết tâm chính trị cao, đã triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Đa số các chỉ tiêu cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế có chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển; việc sắp xếp dân cư, phát triển dược liệu, Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My và giảm nghèo bền vững đạt kết quả hết sức tích cực. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; các chế độ, chính sách được thực hiện đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm; việc đánh giá tỷ trọng cơ cấu ngành chưa thực sự sát đúng. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; trật tự an toàn xã hội phát sinh nhiều vấn đề mới, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sự phát triển bền vững của huyện. Hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể còn một số mặt hạn chế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, gắn với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng huyện Nam Trà My ngày càng phát triển bền vững.

Thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:

1- Nhóm các chỉ tiêu về kinh tế.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn đạt trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 – 45 triệu đồng/người/năm.

- Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp 20 – 25%; công nghiệp – xây dựng 20 – 25%; dịch vụ  50 – 60 %.

- Thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng bình quân tối thiểu 10% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

- Thu hút từ 15 doanh nghiệp trở lên, quy mô đầu tư trên 10 tỷ đồng/dự án.

- Cứng hóa đạt trên 95% các đường giao thông hiện có.

- Đầu tư công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ cho 70% diện tích canh tác.

- Trồng các loại cây dược liệu đạt trên 50ha/năm; cây Sâm Ngọc Linh trong nhân dân đạt 15 – 20ha/năm (300.000 – 400.000cây/năm).

- Gieo ươm, trồng mới Quế Trà My đạt 1.500 ha/năm (03 triệu cây/năm); đến năm 2025 tổng diện tích trồng đạt 10.000 ha (phân tán và tập trung).

- Tổng đàn gia súc đạt 15.000 con.

- Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành sắp xếp 115 khu dân cư.

2- Nhóm các chỉ tiêu về xã hội.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 90%.

- 100% điểm dân cư, vùng trồng Sâm, vùng trồng cây dược liệu..., được phủ sóng viễn thông di động.

- Số trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia: 05 trạm; tỷ lệ giường bệnh, tỷ lệ bác sỹ trên 10.000 dân đạt chỉ tiêu theo quy định.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 15‰; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng < 05 tuổi dưới 12%. Giảm bình quân mỗi năm 0,05% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Huy động học sinh ra lớp hằng năm đạt trên 98,5%. Xây dựng 08 – 09 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Thu hút trên 50.000 khách du lịch mỗi năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,5% đến 05% (theo chuẩn của giai đoạn 2020 – 2025).

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn mỗi năm đạt bình quân 350 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38,5%, trong đó, lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 17,5%; tạo việc làm mới cho 400 lao động/năm; lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 30 lao động/năm.

3- Nhóm các chỉ tiêu về môi trường.

- Độ che phủ rừng đạt 62%.

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%.

- 100% các khu dân cư có khu tập trung xử lý rác thải; tỷ lệ hộ dân có hố xí hợp vệ sinh đạt 100%.

4- Nhóm các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh.

- Hằng năm, có từ 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

- Hằng năm kết nạp 70 đảng viên mới.

- Tỷ lệ cán bộ cấp huyện, cơ sở đạt chuẩn đảm bảo theo Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tuyển quân đạt 100 % chỉ tiêu Tỉnh giao.

- Hằng năm xây dựng 01 – 02 công trình quân sự trong khu vực phòng thủ.

- 100% số xã đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng – an ninh; trong đó, phấn đấu đạt vững mạnh toàn diện từ 60% trở lên.

Đại hội thống nhất 05 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã đề ra; thống nhất dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết; giao Ban Chấp hành khóa XIX cụ thể hoá thành các đề án, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX cần khắc phục những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ đến.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (Nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 34 đồng chí (khuyết 05 đồng chí so với Đề án bầu Ba Chấp hành khóa XIX, tiếp tục bổ sung trong nhiệm kỳ). Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã thống nhất số lượng và bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy (khuyết 01 đồng chí so với Đề án bầu Ban Thường vụ khóa XIX, tiếp tục bổ sung trong nhiệm kỳ). Đồng chí Lê Thanh Hưng – tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Duy Dũng – tái cử chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; bầu đồng chí Phùng Thị Thương – giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Hội nghị cũng thống nhất số lượng và bầu 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIX; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (Nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khẳng định: Là huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo…, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Nam Trà My luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Trong nhiệm kỳ qua, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra; tiềm năng, thế mạnh của huyện đã được khơi dậy và phát huy, đặc biệt là nâng tầm giá trị cây Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam ngang tầm với các loại Sâm trên thế giới. Huyện đã sáng kiến tổ chức phiên chợ Sâm định kỳ hằng tháng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, đây là cách làm mới, hiệu quả thiết thực, hứa hẹn nhiều kỳ vọng phát triển trong thời gian đến. Với việc phát triển Sâm Ngọc Linh, đời sống của nhân dân có nhiều đổi thay đáng kể, nhiều gia đình có cuộc sống khá giả, sung túc, đủ đầy hơn; bộ mặt nông thôn, miền núi đã có sự thay đổi đáng kể. Bên cạnh đó, văn hóa – xã hội được quan tâm, trình độ dân trí từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ con em đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng trưởng thành; vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy; bản sắc văn hóa của các dân tộc được tôn vinh, giữ gìn; tỷ lệ nghèo giảm đáng kể; việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư gắn với phát triển kinh tế - xã hội có bước phát triển mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên; việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong Nhân dân luôn được thực hiện tốt; hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố, ổn định và vững chắc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và sát cơ sở. Những quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã góp phần quan trọng tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững… Đồng chí Lê Văn Dũng cũng yêu cầu Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, hoàn thành trọng trách được Đại hội và Nhân dân giao phó.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra trong Báo cáo chính trị. Đồng thời, bày tỏ niềm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Nam Trà My anh hùng sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng huyện nhà giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy khóa XIX khẳng định: Thành công của Đại hội là bước khởi đầu cho chặng đường mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức mới; đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của quê hương vùng căn cứ địa cách mạng, bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm đến.

Ngay sau Đại hội, toàn hệ thống chính trị và mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, trên cương vị công tác của mình, cần tổ chức tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị…, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, quân và dân huyện nhà giao phó.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, lao động, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, cần cù, linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua thực hiện, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025), phấn đấu đưa huyện nhà phát triển ngày càng bền vững./.

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ NAM - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Nam - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập